Welkom op de site van Pitutur.

   

       

Mededelingen:

 

 

 Vrijdag 18 april 2014

Creatiefavond voor jong en oud met

een hapje en drankje .

 

Vrijdag 9 mei 2014 is de zaal gesloten.

 

Zaterdag 10 mei 2014

VROUWENDAG

 

16 mei 2014

vervolg Algemene ledenvergadering.

 

 

 

 

 

 

U bent van harte welkom op de vrijdagavond

van 19:00 - 00:00 uur

Bezoekadres:

Buurtcentrum De Octopus

Delftselaan 12

2512 RE Den Haag

Correspondentieadres:

scv Pitutur

 

p/a Gloriantstraat 21

2531 EW  Den Haag

Bank: ABN Amro Bank NV

Reknr: NL54ABNA0515445657

tnv scv Pitutur Islam

E-mail: scv.pitutur.islam@gmail.com

Website: http://www.pitutur.com

Voorzitter: Ibu Marijke Mangkoewihardjo