Welkom op de site van Pitutur.

   

       

Mededelingen:

Pitutur is wegens verbouwingswerkzaamheden dicht tot nader order.

Raadpleeg de website voor programmawijzigingen.

Namens het bestuur van Pitutur.

 

U bent van harte welkom op de vrijdagavond

van 19:00 - 00:00 uur

Bezoekadres:

Buurtcentrum De Octopus

Delftselaan 12

2512 RE Den Haag

Correspondentieadres:

scv Pitutur

 

p/a Gloriantstraat 21

2531 EW  Den Haag

Bank: ABN Amro Bank NV

Reknr: NL54ABNA0515445657

tnv scv Pitutur Islam

E-mail: scv.pitutur.islam@gmail.com

Website: http://www.pitutur.com

Voorzitter: Ibu Marijke Mangkoewihardjo